Glavna dejavnost delovne organizacije "SLAVNIK KOPER" je bila:
  - prevoz potnikov v linijskih in prostih cestnih prevozih

  Stranske dejavnosti Slavnika pa predvsem:
  - rent-a car dejavnost (posojanje osebnih vozil brez voznikov), posredovanje na področju turizma z organiziranjem potovanj, izletov, ekskurzij in drugih turističnih aranžmajev, popravila in vzdrževanje cestnih motornih vozil.

  Delovna organizacija Slavnik Koper je imela v svojem sestavu poslovalnice, ki so delovale v okviru registrirane dejavnosti izven sedeža delovne organizacije širom SFRJ:
  - v Sloveniji poslovalnice v Kopru, Ilirski Bistici in Ljubljani ter prodajna mesta za storitev linijske dejavnosti v Kopru, Izoli, Portorožu in Piranu
  - na Hrvaškem poslovalnice Umag, Poreč, Reka ter Zagreb
  - v BiH poslovalnica Banja Luka


Kako ČAS TEČE
  - 1946 - Prvi mejnik je 25. september 1946, rojstvo - prične z 10 kamioni svoje delo podjetje "Avtopodjetje Koper", ki je dalo temelje za razvoj prepotrebne prometne dejavnosti na izmučenem, od vojne uničenem istrskem področju.
  - 1947 - 5. februarja 1947 je bilo ustanovljeno podjetje z imenom "Avtopodjetje ADRIA" - delniška družba s pretežno zasebnim kapitalom 8 delničarjev. Nabavljen je prvi avtobus - Fiat 626.
  - 1948 - Nakup zemljišča v Semedeli ter pričetek izgradnje garažno - servisnega objekta.
  - 1951 - 25. marca 1951 je bilo podjetje predano v upravljanje delavcem.
  - 1954 - Z januarjem 1954 je postopno prevzelo dobroimetje in obveznosti "Avtopodjetje Slavnik" saj je bilo 7. marca 1954 podjetje "ADRIA" kot delniška družba likvidirano.
  - 1957 - 1958 - Na osnovi sklepov delavskih svetov "Potovalnega urada Adria" Portorož (21.12.1957), "Avtopodjetja Primorje" Piran (13.2.1958) in "Avtopodjetja Slavnik" (17.2.1958) sta se Potovalni urad Adria in Avtopodjetje Primorje priključila Avtopodjetju Slavnik. Kasneje v letu 1958 se preimenujejo v "Slavnik Koper".
  - 1963 - 1. novembra 1963 se je podjetju pripojilo podjetje "Istra-auto Umag" - pričela se je delitev in specializacija dela: avtobusni promet pri Slavniku, tovorni promet pri Istra-autu.
  - 1967 - Organiziranost v dve različni smeri - remontna in prometna dejavnost - ki se je v letih izoblikovala, je rodila njune različne interese, ki so se stopnjevali do take mere, da so popolnoma skalili medsebojne odnose. To je privedlo do uvedbe prisilne uprave dne 17. oktobra 1967.
  - 1968 - 1977 - Novi val, ki je s prisilno upravo prišel v podjetje, je v letih 1968 do 1971 želel pospešiti razvoj obstoječih dejavnosti ter istočasno preusmeriti razvoj z integracijami matičnega podjetja s podjetji različnih dejavnosti. Naložbe, ki so bile v tistem času zelo intenzivne, so močno okrepile prevozne zmogljivosti s kakovostnimi uvoženimi vozili in izoblikovale nove objekte za turistično - hotelsko ter industrijsko dejavnost. Zastavljeni cilji so bili smeli, vendar je bila heterogenost dejavnosti prevelika, tako da se njihove različne potrebe niso mogle smotrno povezovati. Zaradi tako zastavljenega razvojnega programa se je 30. julija 1971 prvi izločil Istra-auto Umag z vso tovorno dejavnostjo, od leta 1974 dalje pa so se odcepljala ostala podjetja, ki so se v obravnavanem obdobju izoblikovala oz. pridruževala matičnemu podjetju. Tako je matično podjetje "SLAVNIK KOPER" leta 1977 ostalo samo s svojo osnovno prometno dejavnostjo.
  - 1991 - Tega leta se podjetje preoblikuje v delniško družbo in preimenuje v "Slavnik International d.d."
  - 1993 - Po daljši agoniji se upravni odbor družbe 20. januarja odloči in pošlje podjetje v stečaj, kateri se uradno začne z 9. februarjem 1993, dejansko pa 1. marca
  - 1994 - S 1. februarjem 1994 odkupi njegovo dejavnost, večino zaposlenih ter avtobusov "Avtošola I&I d.o.o.", katera se kasneje preoblikuje v delniško družbo ter preimenuje v "I&I Avtobusni prevozi d.d."
  - 2004 - V prvi polovici leta 2004 podjetje "I&I Avtobusni prevozi" zamenja lastništvo. Novi lastnik postane francoska multinacionalka "Vivendi Universal" preko svojega švedskega hčerinskega podjetja na - "Connex AB".
  - 2007 - Ker se francoski lastniki "Vivendi Universal" preimenujejo v "Veolia Environnement" se s tem preimenujejo tudi vsa hčerinska podjetja in tako "I&I Avtobusni prevozi" postane "Veolia transport Dolenjska in Primorska d.d."
  - 2013 - 29. januarja 2013 se po 20-ih letih zaključi stečajni postopek podjetja Slavnik International. V mesecu maju pa Veolia Transport zamenja lastništvo in posledično tudi ime v "Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o."

 
 


ZGODOVINA

  - Zgodovina Avtopodjetja Adria in Slavnik Koper, povzeto po brošuri - 40 let


GALERIJE
         
   
       


DOKUMENTI
  - SKLEP o končanju stečajnega postopka SLAVNIK - MESTNI PROMET OBALE, d.d.
  - SKLEP o končanju stečajnega postopka SLAVNIK - LINIJSKI PROMET, d.d.
  - SKLEP o končanju stečajnega postopka SLAVNIK INTERNATIONAL d.o.o.

 
NASLOVNICA